011 219 59 03 | 060 424 27 32

Guna terapija

Efikasan i inovativni pristup u lečenju koštano-zglobnih, Mišićno-FASCIJALnih i neuralnih strukturnih promena Guna terapija je bioregenerativna terapija na bazi kolagena. Guna medikamenti pomažu u obnavljanju, jačanju i zaštiti strukture kolagenih vlakana svih...

Trombofilija

Komplikacije koje se javljaju u trudnoći uzrok su nastanka ozbiljnih zdravstvenih problema, kao I mogućeg smrtnog ishoda i zahtevaju neohodnu medicinsku intervenciju, kako bi se obezbedio uspešan ishod za plod I majku. Jedna od komplikacija je poremećaj koagulacije,...
Predijabetes

Predijabetes

Predijabetes je stanje sa stalno povišenim nivoima glukoze u krvi našte, tj. iznad referentnih vrednosti, ali ipak nedovoljno visokim za postavljanje dijagnoze dijabetesa. Ovo stanje je povezano sa prisustvom insulinske rezistencije i povećanim rizikom za pojavu...
Gojaznost

Gojaznost

Gojaznost je hronična bolest (stanje) koja se ispoljava prekomernim nakupljanjem masti u organizmu i povećanjem telesne težine. Svako povećanje idealne telesne težine preko 10 % označava se kao gojaznost (do 10 % predgojaznost). Gojaznost se podjednako često javlja u...
Inferilitet

Inferilitet

Infertilitetom se naziva bezuspešan pokušaj začeća u trajanju od najmanje godinu dana. Ženski faktori su odgovorni za trećinu, muški takodje za jednu trećinu, dok su nepoznati faktori ili kombinacija prethodnih odgovorni za preostale slučajeve infertiliteta. Uzroci...