011 219 59 03 | 060 424 27 32

Endokrinologija

Specijalistički pregled endokrinologa3,000
Kontrolni pregled endokrinologa do 6 nedelja1.800
Ultrazvučni pregled stitaste žlezde i paraštitastih žlezda2500
Specijalistički pregled endokrinologa sa UZ stitaste žlezde i parašt.žl.3500

Kardiologija

Specijalistički kardiološki pregled sa EKG-om3,500
EKG snimak500
Ehokardiografija (ultrazvuk srca)3,000
Kardioloski pregled +EKG + Ehokardiografija-paket 4,800
Holter EKG 24h4,500
Holter TA 24h3,500
Pregled Prof. kardiologa + EKG + Ehokardiografija7,000

Gastroenterologija

Specjalistički gastroenterološki pregled3,500
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena4,000
Gastroskopija10,800
Kolonoskopija12,600
Usluge anestezije3,600
Histopatološki materijal3,600
Kontrolni pregled gastroenterologa do 30 dana2,500

Specijalistički pregled pulmologa,nefrologa, hematologa, reumatologa

Specijalistički pregled pulmologa3.500
Specijalistički pregled nefrologa3,500
Specijalistički pregled hematologa3,500
Specijalistički pregled reumatologa (profesor)4,500

Dermatovenerologija

Specijalistički dermatovenerološki pregled3,500
Dermoskopija sa uklanjanjem bradavica i dr.izraslina (do 10 kom.)2,000 + 4,000
Alergo test (kožne probe)2,500

Urologija

Specijalistički pregled urologa sa UZ urotrakta4,000
Specijalistički pregled urologa bez UZ3,500

Ortopedija

Ortopedsko-hirurški pregled4,000
Ultrazvučni pregled zgloba sa pregledom ortopeda5,000
Blokada bolova intaartikularnom injekcijom5,000 + cena leka

Psihijatrija, Neurologija, Otorinolaringologija, Fizijatrija

Specijalistički pregled psihijatra4,000
Specijalistički pregled neurologa4,000
Specijalistički pregled ORL specijaliste4,000
Specijalistički pregled fizijatra3,500

Specijalistički pregled Profesora

Specijalistički pregledi Profesora4,500

Ultrazvučni pregledi

Doppler krvnih sudova vrata2,500
Doppler krvnih sudova gornjih extremiteta3,000
Doppler krvnih sudova donjih extremiteta3,000
Doppler ekstremitata i vrata5,000
Doppler krvnih sudova vrata i donjih ekstremiteta5,000
Ultrazvuk mekih tkiva3,000
Ultrazvuk štitaste žlezde3,000
Ultrazvuk pljuvačnih žlezda3,000
Ultrazvuk abdomena sa Dopplerom renalnih arterija4,000
Ultrazvuk kompletnog abdomena3,000
Ultrazvuk abdomena sa Dopplerom renalnih arterija4,000
Ultrazvuk urinarnog trakta (bubrezi, m. bešika, m. kanali)3,000
Ultrazvuk prostate3,000
Ultrazvuk testisa3,000
Ultrazvuk dojke3,000
Ultrazvuk kukova3,000
Ultrazvuk ostalih zglobova3,000

Procedure

i.v. infuzija (1h + cena leka)1,800
i.v.injekcija (+cena leka)1000
i.m.injekcija (+cena leka)800