Endokrinologija

Specijalistički pregled endokrinologa4.000,00
Kontrolni pregled endokrinologa do 6 nedelja3.000,00
Ultrazvučni pregled stitaste žlezde i paraštitastih žlezda3.500,00
Specijalistički pregled endokrinologa sa UZ stitaste žlezde i parašt.žl.4.900,00

Kardiologija

Specijalistički kardiološki pregled sa EKG-om4.900,00
EKG snimak1000,00
Ehokardiografija (ultrazvuk srca)4.500,00
Kardioloski pregled +EKG + Ehokardiografija-paket 6.500,00
Holter EKG 24h5.000,00
Holter TA 24h4.500,00
Pregled Prof. kardiologa + EKG + Ehokardiografija7.500,00

Gastroenterologija

Specjalistički gastroenterološki pregled4.900,00
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena5.500,00
GastroskopijaNa upit
KolonoskopijaNa upit
Usluge anestezije
Histopatološki materijal
Kontrolni pregled gastroenterologa do 30 dana

Specijalistički pregled pulmologa,nefrologa, hematologa, reumatologa, nutricionista

Specijalistički pregled pulmologa4.900,00
I.V. terapija2.200,00 + cena leka
Specijalistički pregled nefrologa4.900,00
Specijalistički pregled hematologa4.900,00
Specijalistički pregled reumatologa4.900,00
Konsultacija nutricioniste 4.500,00
Kontrola nutricionista3.500,00

Dermatovenerologija

Specijalistički dermatovenerološki pregled4.900,00
Dermoskopija sa uklanjanjem bradavica i dr.izraslina (do 10 kom.)2.000,00 + 4.900,00
Uklanjanje izraslina tečnim azotom3.000,00

Urologija

Specijalistički pregled urologa sa UZ urotrakta6.500,00

Ortopedija

Ortopedsko-hirurški pregled5.500,00
Ultrazvučni pregled zgloba sa pregledom ortopeda6.500,00
Blokada zgloba sa primenom leka4.000,00 + cena leka


Punkcija zgloba 3.000,00

Psihijatrija, Neurologija, Otorinolaringologija, Fizijatrija

Specijalistički pregled psihijatra4.900,00
Specijalistički pregled neurologa4.900,00
Konsultacija kliniočkog psihologa5.000,00
Specijalistički pregled ORL specijaliste4.900,00
Pregled Profesora ORL specijaliste5.500,00
Specijalistički pregled fizijatra4.900,00

Specijalistički pregled Profesora

Specijalistički pregledi Profesora5.500,00

Ultrazvučni pregledi

Doppler krvnih sudova vrata4.000,00
Doppler krvnih sudova gornjih extremiteta4.500,00
Doppler krvnih sudova donjih extremiteta4.800,00
Doppler krvnih sudova vrata i donjih ekstremiteta6.500,00
Ultrazvuk abdomena4.000,00
Ultrazvuk mekih tkiva4.000,00
Ultrazvuk štitaste žlezde3.500,00
Ultrazvuk pljuvačnih žlezda4.000,00
Ultrazvuk regija limfnih žlezda - 1 regija3.500,00
Ultrazvuk dojke4.000,00
Ultrazvuk kukova4.000,00
Ultrazvuk ostalih zglobova4.000,00

Procedure

I.V. infuzija (1h + cena leka)2.200,00 + cena leka
I.V. injekcija (+ cena leka)1.500,00 + cena leka
I.M. injekcija (+ cena leka)800,00 + cena leka
Biopsija štitaste žlezde sa HPnalazom9.000,00

OGTT TEST SA ODREDJIVANJEM GLUKOZE IINSULINA

OGTT TEST SA ODREDJIVANJEM GLUKOZE IINSULINA 7.400

BIOHEMIJSKE ANALIZE KOJE SU KOMLEMENTARNE SA OGTT TESTOM 3000
UREA
KREATININ
MOKRAĆNA KISELINA
PROTEINI ukupni
ALBUMIN
BILIRUBIN ukupni
AST(SGOT)
ALT(SGPT)
GAMA -GT
LIPIDI
HOLESTEROL
HDL-holesterol
non HDL-holesterol
LDL-holesterol
Trigliceridi