Metabolički sindrom (MetS) je skup metaboličkih poremećaja koji udruženi povećavaju rizik za razvoj kardiovaskualrnih bolesti, kao i šećerne bolesti tip 2. Samo ime sindroma menjano je tokom nekoliko poslednjih decenija, od sindroma X, sindroma insulinske...