Predijabetes je stanje sa stalno povišenim nivoima glukoze u krvi našte, tj. iznad referentnih vrednosti, ali ipak nedovoljno visokim za postavljanje dijagnoze dijabetesa. Ovo stanje je povezano sa prisustvom insulinske rezistencije i povećanim rizikom za pojavu kardiovaskularnih oboljenja, ali manjim nego kod onih sa dijabetesom. Rizik za nastanak dijabetesa je 50% veći u toku narednih desetak godina.Pokazalo se da 8% osoba sa prediabetesom već ima prisustvo komplikacija na očnom dnu, kao i da 13% novo otkrivenih dijabetičara već ima ovu komplikaciju.

Predijabetes podrazumeva dve vrste poremećaja regulacije glukoze:

  • Poremećaj glikemije našte: 5.6-6.9 mmol/L
  • Poremećaj glukozne tolerancije: posle 120 minuta oGTT testa sa 75gr glukoze glikemija 7.8-11,0 mmol/L, HgA1c 5.7-6.4%

Dijagnoza se potvrdjuje isključivo oGTT testom.

Pacijent sa predijabetesom imaju najčešće pozitivnu porodičnu anamnezu za dijabetes, gojazni su, i imaju prisutne ostale komponente metaboličkog sindroma (povisene trigliceride, niži HDL holesterol, hipertenziju), kod žena je često prisutan sindrom PC, gestacijski dijabetes , i podatak o rađanju krupne dece.

Terapijski ciljevi su kao kod lečenja gojaznosti, tj.smanjene telesne težine, povećanje fizičke aktivnosti i korekcija načina ishrane, dok se medikamentozno lečenje odnosi se na lečenje hipertenzije i dislipidemije sa terapijskim ciljevima kao kod lečenja obolelih ood dijabetesa. Za sada se ne preporučuje medikamentozno lečenje hiperglikemije, ali se individualno može savetovati primena metformina ili acarbose.

PREPORUKE SKRININGA ZA PREDIJABETES I RIZIKA ZA BUDUĆI DIJABETES

Testiranje bi trebalo sprovesti kod svih odraslih osoba sa prekomernom telesnom masom ili gojaznih (BMI veci od 25kg/m2), i koji imaju jedan ili više faktora rizika za dijabetes (porodična anamneza, povišen krvni pritisak, poremećaj lipida..).

Testiranje bi trebalo započeti u 45.godini, i ukoliko je test uredan trebalo bi ga ponavljati svake tri godine.

Testiranje podrazumeva određivanje gluloze u krvi našte, u toku 75gr oGTT testa i određivanje HbA1c.