011 219 59 03 | 060 424 27 32

Guna terapija

Efikasan i inovativni pristup u lečenju koštano-zglobnih, Mišićno-FASCIJALnih i neuralnih strukturnih promena Guna terapija je bioregenerativna terapija na bazi kolagena. Guna medikamenti pomažu u obnavljanju, jačanju i zaštiti strukture kolagenih vlakana svih...

Trombofilija

Komplikacije koje se javljaju u trudnoći uzrok su nastanka ozbiljnih zdravstvenih problema, kao I mogućeg smrtnog ishoda i zahtevaju neohodnu medicinsku intervenciju, kako bi se obezbedio uspešan ishod za plod I majku. Jedna od komplikacija je poremećaj koagulacije,...
Predijabetes

Predijabetes

Predijabetes je stanje sa stalno povišenim nivoima glukoze u krvi našte, tj. iznad referentnih vrednosti, ali ipak nedovoljno visokim za postavljanje dijagnoze dijabetesa. Ovo stanje je povezano sa prisustvom insulinske rezistencije i povećanim rizikom za pojavu...
Gojaznost

Gojaznost

Gojaznost je hronična bolest (stanje) koja se ispoljava prekomernim nakupljanjem masti u organizmu i povećanjem telesne težine. Svako povećanje idealne telesne težine preko 10 % označava se kao gojaznost (do 10 % predgojaznost). Gojaznost se podjednako često javlja u...
Inferilitet

Inferilitet

Infertilitetom se naziva bezuspešan pokušaj začeća u trajanju od najmanje godinu dana. Ženski faktori su odgovorni za trećinu, muški takodje za jednu trećinu, dok su nepoznati faktori ili kombinacija prethodnih odgovorni za preostale slučajeve infertiliteta. Uzroci...
Metabolički sindrom

Metabolički sindrom

Metabolički sindrom (MetS) je skup metaboličkih poremećaja koji udruženi povećavaju rizik za razvoj kardiovaskualrnih bolesti, kao i šećerne bolesti tip 2. Samo ime sindroma menjano je tokom nekoliko poslednjih decenija, od sindroma X, sindroma insulinske...