Hematolog je internista subspecijalista, stručnjak za poremećaje krvi, organa koji učestvuju u formiranju krvi i kostne srži. On dijagnostikuje, leči i radi na prevenciji oboljenja koja se odnose na stvaranje krvi i njenih komponenti, kao i na sposobnost krvi da obavi svoje višestruke uloge, kao što su koagulacija, prenošenje kiseonika do pluća i tkiva.

Hematolog dijagnostikuje i leči poremećaje krvi kao što su:

  • anemija,
  • hemofilija,
  • leukemija,
  • duboka venska tromboza,
  • plućna embolija

U zavisnosti od stanja, hematolog može lečiti pacijenta transfuzijom krvi, transplantatom matičnih ćelija, transplantatom kostne srži, radioterapijom, antikoagulatnom terapijom ili lekovima.