Reumatolog je internista subspecijalista, obučen da dijagnostikuje i leči muskuloskeletna oboljenja i sistemska autoimuna stanja, koja se nazivaju reumatskim bolestima. Ove bolesti mogu zahvatiti zglobove, mišiće i kosti, prouzrokujući bol, otok, ukočenost i nastanak deformiteta.

Reumatologija je posvećena postavljanju dijagnoze, lečenju i rehabilitaciji osoba sa reumatskim i autoimunim oboljenjima. Ove bolesti variraju od jednostavnih do složenih, po život opasnih oboljenja. One podrazumevaju: Osteoarthritis, Rheumatoidni arthritis, Giht, Pseudogiht i druge forme artritisa, Lupus systemicus, Vaskulitise, Fibromialgiju, Thendinitis i Osteoporozu.

Autoimuna stanja nastaju kada imuni sistem uzrokuje inflamaciju u delovima tela gde nije potrebno, dovodeći do oštećenja/simptoma. Ova oboljenja mogu takođe zahvatiti oči, kožu, nervni sistem i unutrašnje organe (srce, bubrege, creva..). Reumatolog leči oboljenja zglobova slično ortopedu ali bez hirurške intervencije.

Kada treba da posetim reumatologa?

Svako oseti bolove u mišićima i zglobovima, s vremena na vreme. Kada taj bol ne jenjava, kao što je očekivano, potrebno je dodatno ispitivanje. Ukoliko postoji sumnja na prisustvo reumatološkog oboljenja, trebalo bi da posetite reumatologa. Ranija poseta reumatologu bi bila neophodna ukoliko imate srodnike sa autoimunim ili reumatskim oboljenjem (često su familijarnog karaktera), ili se simptomi bolesti značajno pogoršavaju za kraći vremenski period. Neki znaci i simptomi bolesti se privremeno povuku, ali se vraćaju kada se prekine sa primenom lekova.Tada je neophodan pregled reumatologa, tj. ne treba odlagati ispitivanje od strane ovog subspecijaliste. Primenom nekih lekova simptomi se smanjuju ali oni samo otežavaju postavljanje dijagnoze.

Oštećenje zglobova je neminovno ukoliko se simptomi, kao što je bolni zglob, ignoriše ili ne leči pravovremeno. Ovo oštećenje nije uvek reverzibilno, i pored tretmana, to jest može postati trajno, zato ne odlažite pravovremni pregled.

Šta treba da donesem na prvi pregled reumatologa?

Ponesite sledeće:

  • Bilo koji prethodni nalaz laboratorijski /Ro snimak/Ultrazvučni pregled/ NMR nalaz/, svi prethodni nalazi su značajni. Neke testove ćete morati ponoviti kako bi se potvrdio rezultat
  • Listu sa lekovima koji su primenjivani
  • Listu alergije na lekove