011 219 59 03 | 060 424 27 32

Prof. dr sc med Zorica Rašić-Milutinović Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1974. godine. Magistar nauka (MSc) iz oblasti Endokrinologije postaje 1982. godine, na Medicinskom fakultetu Univeriziteta u Beogradu, sa radom „Neke kliničke karakterstike akutne faze Thyreoiditis subacuta“.

Doktor nauka (PhD)postaje 1998. godine odbranom rada iz oblasti Endokrinologije „Insulinska rezistencija i lipoproteinske abnormalnosti kod bolesnika na hemodijalizi“, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao vrsni i poznati internista – endokrinolog bila je dugogodišnji načelnik Službe za endokrinologiju i dijabetes KBC Zemun.

Naučna zvanja i zvanja u nastavi:

 • 1999-2008 Naučni saradnik
 • 2008-2013 Viši naučni saradnik
 • 2013-danas Naučni Savetnik
 • 2009-danas Vanredni Profesor, US Medical School, izabrana od strane Evropskog Univerziteta za predmet Interna medicina

 

37 autorskih radova u časopisima indeksiranih CC ili SCI, sa 360 citata.

Nosilac i ucenik vise Nacionalnih projekata Ministarstva Nauke Srbije, kao i Medjunarodnih projekata (COST 637; BM 0702; BM 904).

Koautor u Monografiji Health effects of metals and related substances in drinking water,2014, Research Report Series, IWA Publishing, 2014.

Koautor u Enciclopedia Food and health, 2016, sa poglavljem Factors Determining Blood Cholesterol Levels. vol. 2, pp. 53-59. Oxford: Academic Press

Ordinacija pruža usluge iz svih oblasti Interne medicine: specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i lečenje, kao i savete iz drugih grana medicine kao što su neurologija, psihijatrija, dermatologija, ORL, urologija, hirurgija, fizijatrija i druge.

Dijagnostika, lečenje i prevencija metaboličkih i endokrinih oboljenja, pre svega dijabetesa, predijabetesa, metaboličkog sindroma, gojaznosti, oboljenja štitaste žlezde, sindroma policističnih jajnika, problem infertiliteta bračnog para, probleme menopauze i andropauze i drugih, su osnovni ciljevi rada naše ordinacije.

Pored pregleda endokrinologa u Internističkoj ordinaciji Rašić mogu se obaviti i sledeći subspecijalistički pregledi:

 • kardiologa sa EKG-om, ultrazvukom srca, 24h Holter-om EKG-a, kao i 24h Holter-om pritiska
 • gastroenterologa-hepatologa (sa ultrazvučnim i endoskopskim pregledima: gastroskopija, kolonoskopija, rektoskopija..)
 • nefrologa (dijagnostika i lečenje hroničnih oboljenja bubrega, hipertenzije i dr.)
 • pulmologa, hematologa, reumatologa, nutricioniste

Savremeni ultrazvučni aparat omogućava obavljanje visoko specijalizovanih eho pregleda:

 • ultrazvuk abdomena, urotrakta i male karlice (bubrezi, mokraćna bešika, kao i prostate i testisa kod muškaraca)
 • ultrazvuk vrata (štitaste i paraštitastih žlezda)
 • ultrazvuk mekih tkiva
 • ultrazvuk dojki
 • Color Doppler karotidnih arterija
 • Color Doppler renalnih arterija i aorte Color Doppler arterija i vena ruku i nogu

Naši konsultatnti su vodeći stručnjaci i iskusni lekari zaposleni u beogradskim kliničko-bolničkim centrima kao i visoko specijalizovani nutricionista-dijetetičar.